Bologne

Algemene
verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze markten.
De algemene voorwaarden van onze medecontractanten verplichten ons op geen enkele manier.
Onze leveringsvoorwaarden zijn beschikbaar op onze website https://www.bologne.be
Al onze facturen zijn contant betaalbaar (hoofdkantoor van de onderneming).
Elke factuur die niet opeisbaar is, heeft automatisch een conventioneel belang van 10% en wordt verhoogd met een vergoeding gelijk aan 12% van het bedrag met een minimum van 40 euro (veertig euro).
In geval van bestelling via internet erkent de koper de leveringsvoorwaarden zichtbaar op de website te hebben gelezen door middel van een link.
In geval van verwijdering van goederen in onze kantoren, is de handtekening van een ontvangstbewijs acceptatie van de overeenstemming van de aankoop.
In geval van verzending zijn dezelfde algemene voorwaarden vereist (handtekening van de koper of zijn afgevaardigde).
Elke claim (verborgen gebrek, niet-conforme of gebrekkige goederen, factuurgeschil) moet schriftelijk aan ons worden toegezonden uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur, nauwelijks verhindering.
De rechtbanken van Luik zijn bevoegd om elk geschil te beoordelen.
Het eigendom van de verkochte goederen gaat pas over op de koper na volledige betaling van de bedragen die ons zijn verschuldigd door de bezorger.
De aanbetalingen die op de factuur zijn geïncasseerd, blijven als vergoeding voor de verkoper over (dekking kost herstel van de goederen).
De goederen worden verzonden op risico en gevaar van de koper.
De koper heeft het herroepingsrecht van 14 kalenderdagen na ontvangst van het pakket. Hij kan het product zonder kosten en zonder bewijs retourneren – geproduceerd in de originele verpakking en in perfecte staat. Het volledige betaalde bedrag wordt teruggegeven aan de koper (inclusief de prijs van het object + verzendkosten).

Al onze prijzen zijn inclusief btw.

Testimonials

0
    0
    Votre panier
    Votre panier est vide