Bologne

Privacy
Statement

Privacy Statement

A. Verantwoordelijke voor het behandelen van persoonlijke informatie

De verantwoordelijke voor het behandelen van persoonlijke gegevens is:

Naam SPRL BOLOGNE
Adres van de website https://www.bologne.be/
Adres van de sociale zetelRue de l’Informatique 5
B-4460 Grâce-Hollogne
E-mail adres info@bologne.be
Telefoon +32 4 264.03.81

B. Doel van de gegevensverwerking

Dit toestemmingsformulier wordt gebruikt om gegevens te verwerken en uit te wisselen als onderdeel van de verwerking van het dossier en voor de volgende doeleinden:

Welke persoonlijke gegevens ? Doel Hoe hebben we deze gegevens verkregen? Duur van bewaring Verstrekking aan andere personen
Gegevens uit formulieren (contactgegevens, enz.) Antwoord op uw vraag om informatie over onze diensten Rechtstreeks van de betrokken persoon 1 jaar na de laatste communicatie Geen verstrekking aan derden
Cookies Zie het cookiebeleid Rechtstreeks van de betrokken persoon Zie het cookiebeleid Zie het cookiebeleid
Contactgegevens Uitvoering van het contract Facturatie van de diensten Naleving van wettelijke verplichtingen Rechtstreeks van de betrokken persoon 7 jaar na het boekjaar volgend op de facturering van de diensten Boekhouder Fiscale en sociale administraties Advocaat en gerechtsdeurwaarder
Contactgegevens Promotie van diensten (met name voor de nieuwsbrief) Meten van het publiek Rechtstreeks van de betrokken persoon Vanaf de inschrijving tot de afmelding Ons reclamebureau Zie het cookiebeleid

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het ontwerp en het onderhoud van onze website (Caractère Advertising) heeft mogelijk alleen toegang tot deze persoonlijke gegevens in uitzonderlijke gevallen en als dit nodig is voor het technische beheer van onze website.

Een overdracht van uw persoonlijke gegevens naar een ontvanger in een land buiten de Europese Unie waarvoor de Europese Commissie een besluit van geschiktheid heeft genomen, kan worden gemaakt.

Bologne zal informatie van u ontvangen via het gebruik van onze website (bijvoorbeeld online aankoop). Door onze website te gebruiken, door producten te kopen of informatie op te vragen, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke informatie gebruiken. Geef ons alstublieft geen informatie als u niet wilt dat wij ze gebruiken. 

Aan de andere kant zal de ontvangen informatie niet onnodig worden opgeslagen. U kunt ook op elk gewenst moment contact met ons opnemen om toegang te krijgen, een correctie aan te vragen of de informatie te laten verwijderen. Wij behandelen alle verkregen gegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (inclusief de GDPR), en we zullen de verkregen informatie niet verkopen, verhuren of verspreiden zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming. 

We hanteren uiteraard een hoge standaard voor de bescherming van deze informatie en nemen alle noodzakelijke maatregelen om inbreuken te voorkomen en om de veilige opslag en verwerking van alle persoonlijke gegevens te waarborgen. 

Voor meer informatie of om een ​​klacht te melden, kunt u contact opnemen met Etienne Stassart (etienne.stassart@bologne.be).

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring indien nodig aan te passen. Deze wijzigingen worden vóór de inwerkingtreding op onze website gepubliceerd. 

C. Minderjarigen

Het gebruik van deze website en de daarin aangeboden diensten is verboden voor personen onder de 16 jaar of voor de leeftijd bepaald door de toepasselijke nationale wetgeving van een lidstaat van de Europese Unie, zonder de mogelijkheid van jonger zijn dan 13 jaar, tenzij de houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind toestemming heeft gegeven of toestemming heeft verleend.

D. Uw rechten

U hebt het recht om de controle over uw persoonlijke gegevens te behouden. Als u een vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij uw informatie gebruiken, neem dan contact met ons op. Als u contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, zullen wij u binnen 1 maand antwoorden. Bij wijze van uitzondering kan deze periode worden verlengd (tot 3 maanden), maar we geven u de reden in een periode van 1 maand.

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking en uitwisseling van uw gegevens in te willigen of in te trekken.

Als u vandaag akkoord gaat om uw gegevens te verstrekken en ze worden verwerkt, kunt u uw overeenkomst later nog steeds intrekken. In dit geval is het echter mogelijk dat we niet alle informatie kunnen verwijderen, afhankelijk van de wettelijke verplichtingen van het behoud die vereist zijn.

U hebt het recht geïnformeerd te worden over de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en wie toegang heeft tot uw gegevens.

U hebt het recht om te vragen welke informatie over u is geregistreerd en om correcties aan te vragen, als bepaalde informatie niet correct is.

U hebt het recht om alle informatie over u te ontvangen die is opgeslagen in een draagbaar en leesbaar formaat.

We hebben de plicht om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en om u op de hoogte te stellen als de beveiliging van uw gegevens niet wordt gerespecteerd.
Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u contact met ons opnemen of met de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. : +32 2 274 48 00 of contact@apd-gba.be.

Testimonials

0
    0
    Votre panier
    Votre panier est vide